Contratació

Estás en : Inicio » Informació econòmica » Contratació

Perfil del Contractant

El perfil de contractant és un servei accessible a través de la seu electrònica de la Diputació Provincial d’Alacant, creat a fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació de la seua activitat contractual, en compliment del que s’estableix per la legislació de Contractes del Sector Públic en vigor.

En l’àmbit provincial existeix un perfil de contractant per cadascun dels òrgans de contractació de l’entitat: Ple i Presidència, que es troben adherits des de gener de 2014 a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, difonent-se exclusivament a través d’aquesta plataforma de caràcter centralitzat les convocatòries de licitacions i els seus resultats, així com tota informació rellevant relativa als contractes, en concret:

Anuncis de licitació, difusió de Plecs administratius i tècnics, composició i acords de la Mesa de Contractació (qualificació inicial, esmena, obertura i valoració d’ofertes, propostes d’adjudicació), incidències sobre suspensió i ajornament de licitacions, anuncis d’adjudicació i formalització, etc.

Com accedir als contractes en la plataforma de contractació

Trobarà dos enllaços als òrgans de contractació de la Diputació: el de Presidència i el del Ple. Clicant en cadascun d’ells accedirà a la plataforma de contractació que ofereix la informació de:

Perfil del contractant Consell d’Administració


Perfil del contractant Conseller Delegat

Documents: Es publiquen aquells que resulten d’interés o que han de ser publicats al marge de qualsevol procediment licitatorio. En el cas de l’òrgan de contractació “Presidència” trobarà els documents relatius a la Mesa de Contractació.
Licitacions: Ens proporciona informació de tots els contractes a través d’un cercador. Els criteris de cerca són per número d’expedient, tipus de contracte (subministraments, serveis, etc.), estat (anunci previ, publicat, etc.) i objecte del contracte (text lliure). Una vegada localitzat un procediment licitatorio clicant sobre ell accedirà al conjunt d’informació que ha de ser publicat sobre el mateix (òrgan de contractació, estat de la licitació, objecte del contracte, pressupost base de licitació, valor estimat del contracte, tipus de contracte, procediment de contractació, data límit de presentació, resultat, adjudicatari, nombre de licitadors presentats, import d’adjudicació, entre altres) així com enllaços a la licitació o descarregara els documents publicats en diversos formats.

Contractes Menors

El llistat inclou els contractes menors tal com els defineix l’article 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
La informació ha sigut obtinguda de les operacions gravades en el sistema comptable pels diferents Centres Gestors d’esta Diputació Provincial.
Relació de contractes menors.

Contractes Menors 2020

Contractes Menors 2021

Contractes Menors 2022

Contractes Menors 1r Trimestre 2023

Contractes Menors 2do Trimestre 2023

Contractes Menors 3er Trimestre 2023

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.